Välkommen till RemaSawco!

Vi är ett företag som levererar smarta lösningar till sågverksindustrin. Vi kan hela
sågverksprocessen från timmersortering till hyvlerier. Vårt huvudområde är
kvalificerade mätsystem för att utnyttja råvaran bättre och vi är specialister på
styrning av sågverksmaskiner.

Vårt system för automatisk kvalitetsavsyning och sortering av
brädor - RS-BoardScannerQ - har rönt stora framgångar. Ny teknik gör att
vi bl.a. kan se fiberförändringar i virket och på så sätt skilja på defekter och smutsfläckar. Och det är bara en av de många fördelarna! <<<Klicka här>>> för att läsa mer om denna innovativa produkt.

<<<Klicka här>>> för att se vad våra kunder tycker om systemet.

<<<Klicka här>>> för att se RS-BoardScannerQ i full fart.
<<<Klicka här>>> för att titta närmare på RS-BoardScannerQ (animation)

RS-Flip är vår senaste fiffiga produkt som synar av kortänden på dina brädor och plank. <<<Klicka här>>> för mer information.

För senaste nytt, pressmeddelanden etc. <<Klicka här>>


  • Kurt Lagergrens Trävaru AB vände sig till RemaSawco för att byta styrsystem och 3D-mätram. Dessutom passar man på att installera vår måttkontroll RS-Con.
  • Norrskog i Hissmofors valde automatsorteringssystem från RemaSawco. Därmed ytterligare en installation av RS-BoardScannerQ!
  • Renholmen ihop med RemaSawco är stor leverantör till det nya sågverket i Kemijärvi, Lappi Timber.