Välkommen till RemaSawco!

Vi är ett företag som levererar smarta lösningar till sågverksindustrin. Vi kan hela
sågverksprocessen från timmersortering till hyvlerier. Vårt huvudområde är
kvalificerade mätsystem för att utnyttja råvaran bättre och vi är specialister på
styrning av sågverksmaskiner.

Vårt system för automatisk kvalitetsavsyning och sortering av
brädor - RS-BoardScannerQ - har rönt stora framgångar. Ny teknik gör att
vi bl.a. kan se fiberförändringar i virket och på så sätt skilja på defekter och smutsfläckar. Och det är bara en av de många fördelarna! <<<Klicka här>>> för att läsa mer om denna innovativa produkt.

<<<Klicka här>>> för att se vad våra kunder tycker om systemet.

<<<Klicka här >>> för att läsa en artikel från Woodnet/NTT
<<<Klicka här>>> för att se RS-BoardScannerQ i full fart.
<<<Klicka här>>> för att titta närmare på RS-BoardScannerQ (animation)

RS-Flip <<<Klicka här>>> för mer information.


RemaSawco levererar en RS-BoardScannerQ
<<Läs här>>
Ytterligare en RS-BoardScannerQ levereras! <<Läs här>>


  • Moelven Soknabruket i Norge bygger om sitt justerverk och installerar styrsystem och RS-BoardScannerQ från RemaSawco.
  • Norrskog i Hissmofors valde automatsorteringssystem från RemaSawco. Därmed ytterligare en installation av RS-BoardScannerQ!
  • Moelven Mjösbruket A/S bygger om sitt justerverk och valde RemaSawcos styrsystem och RS-BoardScannerQ
  • Rödins i Svenstavik valde RemaSawcos 3D-lösning och styrsystem för uppgradering i sitt sågverk.